ELKRON

Tvrtka ELKRON d.o.o obavlja djelatnosti iz zaštite na radu, zaštitu od požara i buke, te servis i prodaja vatrogasnih aparata.

Djelatnosti tvrtke ELKRON d.o.o. obuhvaćaju osposobljavanja, ispitivanja i izdavanja isprava za slijedeće :

 • Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša, terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija te fasadnih elemenata i fasada, udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija (Laboratorij za akustička mjerenja akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007),
 • mjerenje i ocjenjivanje buke u radnoj okolini i određivanje izloženosti buci,
 • blokada audio uređaja,
 • strojeve i uređaje za rad s povećanim opasnostima u upotrebi, novoizrađena i uvozna oruđa, te radna okolina prema propisima o zaštiti na radu,
 • električne, gromobranske i ventilacijske instalacije,
 • klimatizacijske i rashladne sustave,
 • nadzor kod izvođenja elektroinstalacija,
 • izrada Procjene opasnosti na osnovu Zakona o zaštiti na radu (NN RH br.75/09) i Pravilnika o izradi procjene opasnosti(NN RH br.48/97),
 • stjecanje osnovnih andragoških znanja,
 • osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način,
 • osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći,
 • osposobljavanje zaposlenika za primanje i rješavanje pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika prema Zakonu o radu čl. 30,
 • osposobljavanje zaposlenika za rad na radnim strojevima,
 • osposobljavanje zaposlenika za provedbu akcije evakuacije i spašavanja,
 • osposobljavanje zaposlenika za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova,
 • osposobljavanje povjerenika zaposlenika iz zaštite na radu prema čl.30 Zakona o zaštiti na radu,
 • osposobljavanje poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz zaštite na radu prema čl.26 Zakona o zaštiti na radu,
 • ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu,
 • ispitivanje kemijskih čimbenika u radnom okolišu,
 • obavljanje poslova osposobljavanja stručnih osoba za održavanje vatrogasnih aparata,
 • obavljanje djelatnosti servisiranja, te isključivanja iz uporabe rashladnih i klimatizacijskih uređaja,
 • psihološka djelatnost – izdavanje uvjerenja za vozače, za zaposlenja, periodične preglede, držanje i nošenje oružja, zaštitare, upise u škole i fakultete
 • ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,
 • ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para,
 • djelatnosti privatne zaštite : fizička zaštita i tehnička zaštita,
 • pružanje kompletne usluge za usklađivanje rada Vašeg objekta sukladno Zakonu o hrani (NN br. 46/07) i ostalim podzakonskim aktima vezanim za HACCP i njegovu implementaciju u radu Vašeg objekta,
 • zaključivanje ugovora o upravljanju stambenim zgradama na području grada Pule i Istarske županije,
 • u skladu sa odradbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita, obavljamo poslove koordinacije kod investitora, glavnog projektanta i poslodavca kao koordinator za zaštitu na radu u fazi projekta – koordinator 1  i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator 2,

IZRADA

 • Pravilinika o zaštiti na radu,
 • Pravilnika o zaštiti od požara,
 • Pravilnika o radu prema čl.130 Zakona o radu,
 • Plana evakuacije i spašavanja,
 • Plana zaštitte od požara,
 • Procjene ugroženosti od požara,
 • Elaborata zaštitte na radu (izrada projekta za ishodovanje građevinske dozvole),
 • Plana izvođenja radova na privremenim i pokretnim gradilištima,
 • Procjene i Plana ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara,
 • Ponuda usluga servisiranja računalne opreme,
 • Ponuda usluga servisiranja PP aparata

Iznajmljivanje osobnih automobila – RENT A CAR.

Uz postojeće djelatnosti tvrtka ELKRON d.o.o. na temelju Potvrda o odobrenju uslužne izdanih od Hrvatskog registra brodova obavlja i djelatnosti:

Potvrda br. 01-008035/015290 izdane 31. srpnja, 2009

 • pregled i održavanje naprava za gašenje požara na brodovima,
 • pregled i održavanje protupožarnih sustava na brodovima,
 • pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima,

Potvrda br. 01-008080/015290 izdane 30. rujna, 2009

 • mjerenje buke na brodovima,

Potvrda br. 03-001178/015290 izdane 01. listopada, 2009

 • mjerenje otpora izolacije električnih instalacija

Tvrtka ELKRON d.o.o generalni je zastupnik i distributer za slijedeće kompanije:

Tr Turoni

ABA Arredamenti

Sagi

FrigoPo

LauterJung

FriulCompany

InoxTrend

TRH Climatic Systems

Brunetti Sedie

Seilarem

Moduloinox

Friulinox

Sacarforni

ItalDeco

Gioel

Axana

Sipre

DTF Europe

GIMetal

Robot Coupe

Emmedi Inox

Ukoliko ste pregledom proizvoda naših partnera naišli na proizvode koje biste željeli naručiti, možete nas kontaktirati na:
 

 • Adresa: Giardini 2/3, Pula
 • Telefon: +385 52 222 211
 • ili putem obrasca za komentiranje na našim web stranicama (u nastavku).

 

Osim plaćanja gotovinom ili virmanom omogućeno vam je i kartično plaćanje.

Kartično plaćanje